Coöperatie Lingewaard Energie

Lingewaard
 
  •  

De coöperatie Lingewaard Energie is een groep enthousiaste burgers, die het initiatief heeft genomen om als Lingewaard Energie, in samenwerking met lokale partners (gemeentelijke overheid en bedrijfsleven), door kennis- en informatieoverdracht bewustwording op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing te gaan bevorderen. Het burgerinitiatief is voortgekomen uit ideële overwegingen, kent geen winstoogmerk, is onafhankelijk en richt zich op de inwoners van de gemeente Lingewaard.

De ambitie

De ambitie van Lingewaard Energie is, om in 2020 minimaal 20% van het particulier energiegebruik in Lingewaard (ca. 14 miljoen kWh) duurzaam en collectief te produceren tegen een concurrerende prijs. Om deze ambitie te halen willen we optimaal gebruik maken van de kansen en mogelijkheden die lokaal aanwezig zijn (bijv. biomassa, zon en wind). Voor de distributie van collectief geproduceerde duurzame energie wil de coöperatie gebruik maken van bestaande infrastructuur (netwerken).