Duurzame Energie Barneveld

Barneveld
 
  •  

DEB (Duurzame Energie Barneveld) wil de investeringsmotor zijn voor duurzame, hernieuwbare energie in Barneveld. DEB wil dit aantrekkelijk maken voor iedereen: inwoners, bedrijven en organisaties. Met als doel zoveel mogelijk rendement op energieproducten te realiseren, binnen de lokale economie. DEB is onder andere initiatiefnemer van Windpark Voorthuizen A1.

DEB Barneveld is een initiatief dat voortkomt uit de Denktank Klimaat & Duurzaamheid. De Denktank Klimaat & duurzaamheid is een groep enthousiaste ondernemers die naast hun bedrijf en werk willen meewerken aan een duurzame gemeente Barneveld. Vanuit de gemeente wordt de Denktank aangevuld met de beleidsmedewerker duurzaamheid en ondersteuning op het administratieve vlak. 

Gemeente Barneveld heeft in het afgelopen jaar hard gewerkt aan een Energievisie en de daaraan gekoppelde Windvisie. Begin 2016 is deze visie door de Gemeenteraad goedgekeurd. De Energievisie bevat een ambitieuze lokale doelstelling voor duurzame energie (20% in 2020) en energiebesparing (2% per jaar).