Duurzame nieuwbouw stadhuis

Wageningen
 
  •  

In 2016 is de vernieuwbouw van het stadhuis afgerond. Energiebesparing en duurzame opwekking zijn hierbij belangrijke thema's geweest. De inrichting van het stadhuis is volledig circulair. 

Het stadhuis bestaat uit meerdere gebouwdelen, te weten twee monumentale gebouwdelen (één Rijksmonument en één gemeentelijk monument), een gebouwdeel jaren 80 en een gebouwdeel 2007. De twee monumentale gebouwdelen worden verbouwd/gerenoveerd (en deels gesloopt), het gebouwdeel uit de jaren 80 vergaand verbouwd en het gebouwdeel uit 2007 wordt gesloopt en daar vindt uitbreiding plaats middels nieuwbouw. 

 De totale omvang van het vernieuwbouwde stadhuis (inclusief nieuwbouw) bedraagt circa 5.500 m² BVO.