Energiecooperatie Wichmond-Vierakker

Bronckhorst
 
  •  

Op de sporthal Lankhorst in Wichmond en bij timmerbedrijf Gewo in Zutphen zijn zonnepanelen geinstalleerd. Meer dan vijftig leden hebben één of meer certificaten a 240 Wp gekocht voor 225 euro. Tientallen vrijwilligers hebben deze panelen samen geïnstalleerd onder de supervisie van de firma Pierik. Door deze gezamenlijke inzet en een subsidie van de provincie Gelderland heeft de coöperatie een batig saldo overgehouden dat voor nieuwe projecten ingezet gaat worden.