Esco sportcomplex Hanzehal

Zutphen
 
  •  

Gemeente Zutphen is in 2013 voor haar sportcomplex de Hanzehal een energieprestatiecontract aangegaan met een marktpartij om budgetneutraal energiebesparing te realiseren. Deze zogeheten Energy Service Company (ESCo) ontzorgt de gemeente op het gebied van financiering, aanleg en onderhoud van de installaties, terwijl het bedrijf wordt betaald uit de kostenbesparingen gedurende de looptijd van het contract. De resultaten zijn zeer positief: na twee jaar is er al 40% op elektriciteit en 55% op gas bespaard.

Contactpersoon: dhr. D. Punt