Greentech pilot one

Boxtel
 
  •  
  •  
  •  

Greentech Pilot One in Boxtel is de eerste pilot in de stap naar de realisatie van Greentech Park Brabant. Greentech Park Brabant wordt de plek waar bedrijven die groene reststromen kunnen omzetten in:

halffabrikaten voor de biobased economy,
voedingsstoffen voor de bodem,
biogas van hoge kwaliteit,
energie en warmte.

De pilot is een proeftuin om installaties en technieken te testen. Tot nu toe gebeurde dit alleen op laboratoriumschaal. Greentech Park Brabant is een van de sleutelprojecten binnen het thema Circulaire AgriFood van AgriFood Capital om de wereld een beetje beter door te geven dan wij hem zelf in bruikleen hebben gekregen.