Haarlemse Huizenaanpak

Haarlem
 
  •  

De Haarlemse methode van stimuleren van verduurzaming particulier woningbezit is voor Haarlem een belangrijk icoonproject. het heeft geleid tot veel initiatieven en producten die weer  bruikbaar zijn voor volgers. Ook het ontstaan van energiecoöperaties is succesvol. Er wordt in regionaal verband samengewerkt (Zuid-Kennemerland / IJmond). En zelfs het medetrekkerschap voor de MRA is hieruit ontwikkeld.

Contactpersoon: Margreet van der Woude