Kwaliteitsimpuls P+R terreinen

Groningen
 
  •  

Sinds het begin van de jaren-90 kennen we in Groningen P+R. In 20 jaar tijd heeft het zich ontwikkeld tot een goed functionerend en succesvol P+R-systeem, met in 2015 totaal ongeveer 2.600 parkeerplaatsen en 1,65 miljoen P+R-busreizigers.

Het oorspronkelijke doel was vooral een vermindering van de parkeerdruk in de binnenstad. Nu beschouwen we P+R ook als een onderdeel van duurzame ketenmobiliteit en dichten we de P+R in toenemende mate een rol toe in het langduriger bezoek aan de stad door forenzen en dagjesmensen. Zo beperken we niet alleen de parkeerdruk en emissies in de (binnen)stad, maar verbeteren we ook de bereikbaarheid en leefbaarheid, want we verminderen het aantal rijdende auto’s in de stad en houden zo een goede doorstroming in stand.

De ambitie tot uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het P+R-systeem, is onderdeel van het stedelijke parkeerbeleid en vastgelegd in de Parkeernota (januari 2010). Kern van de gezamenlijke P+R-ambities is een verdere uitbreiding van bestaande en nieuwe locaties naar een samenhangend systeem in stad en regio, volgens een gedeeld kwaliteitsniveau voor zowel openbaar vervoer als aanwezige voorzieningen.

Om het P+R-systeem als geheel en de reizigersvoorzieningen op bestaande P+R nog verder te verbeteren, zetten we in op een kwaliteitsimpuls. Het gaat hierbij om zowel het definiëren van en aanvullen tot het basisniveau, als om het verbeteren van al aanwezige voorzieningen op de reeds bestaande P+R terreinen (Haren, Hoogkerk, Euroborg/P3 en Kardinge). Zo gaan wij bij alle P+R terreinen OV-fietsen aanbieden. Daarmee is Groningen de enige stad in Nederland. Daarnaast wordt de parkeercapaciteit van de P+R Haren in 2015 verdubbeld en in 2016 realiseren we de nieuwe locaties Reitdiep en Meerstad. Sinds 2014 is de openbaar vervoerbediening sterk verbeterd met de introductie van het HOV-bussysteem. Meerdere P+R-locaties zijn ook nu ook overstappunten in het openbaar vervoer.