Oproep aan gemeenten: houd uw Energie Etalage up-to-date!

Oproep aan gemeenten: houd uw Energie Etalage up-to-date!

Het is duidelijk dat het thema Klimaat & Energie de komende jaren prominent op de agenda zal staan. In het huidige regeerakkoord wordt “de meest ambitieuze doelstelling van Parijs” onderschreven. Tevens wordt hierin de belangrijke rol van gemeenten in het realiseren van de afspraken onderkend.

Waar onze regering de klimaatdoelstellingen ambiteus noemt, zeggen de cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL; de cijfers vindt u hier) dat die ambities te rooskleurig zijn geformuleerd. "Om de beoogde reductie van 49% in 2030 te halen, zullen in een nieuw klimaat- en energieakkoord aanvullende maatregelen uitgewerkt moeten worden", luidt één van de conclusies van het PBL. Er is dus werk aan de winkel voor Rutte III.

De Lokale Energie Etalage

Meer dan ooit zullen ook gemeenten vol aan de bak moeten. De Lokale Energie Etalage (kortweg LEE; www.lokaleenergieetalage.nl) kan daar een rol bij spelen. De LEE biedt voor elke gemeente een overzicht van lokale trends, lokale iconen en de eigen inzet waarmee wordt bijgedragen aan de realisatie van het huidige SER Energieakkoord. Daarmee vormt het een interessante bron van informatie voor een ieder die het belangrijk vindt dat ook zijn of haar gemeente uitdagingen van de energietransitie voortvarend oppakt.

Informatie up-to-date houden

Voor u als gemeente is het daarom erg belangijk om de gemeentelijke data in de Energie Enquête altijd up-to-date te houden. Door de informatieve illustraties is de Lokale Energie Etalage bijzonder geschikt als communicatiemiddel naar gemeenteraad en wethouders, naar bedrijven en naar bewoners. Informatie uitwisselen, analyseren en leren gaat eenvoudig. Hierbij kunt u met de kort geleden toegevoegde pdf-functie eenvoudig een rapportage uit de Lokale Energie Etalage halen.

De Lokale Energie Etalage is ontwikkeld vanuit het VNG Programma Energie en is een initiatief van de VNG, Rijkswaterstaat-Leefomgeving, KING Gemeenten, VNG International/Duurzaamheidsmeter en Klimaatverbond Nederland.

Voor algemene vragen of informatie over de Lokale Energie Etalage kunt u contact opnemen met Martha Klein via info@lokaleenergieetalage.nl