Etalage - Diensten

Via Gemeente zoeken komt u in het onderdeel 'Etalage'. Hier treft u bij het thema Diensten drie indicatoren aan. Deze indicatoren bevatten altijd de meest recente gegevens die openbaar beschikbaar zijn en op kwaliteit getoetst zijn.

De 'inzet van de gemeente' is een weergave van de score van de gemeente op de VNG Energie Enquête. Zie Inzet Gemeente voor een uitgebreide toelichting.

Als u doorklikt op een indicator komt u in de 'Winkel' met meer gedetailleerde gegevens. Zie Overzicht LEE voor een korte beschrijving van alle indicatoren in de winkel.

Dit thema geeft een beeld van het grootste deel van de commerciële dienstverlening. Industrie en landbouw zijn hier buiten beschouwing gelaten. Onder 'diensten' vallen de volgende categorieën (SBI-codering G t/m N):

 • Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s;
 • Vervoer en Opslag;
 • Horeca;
 • Informatie en communicatie ;
 • Financiële dienstverlening ;
 • Verhuur en verkoop van vastgoed;
 • Wetenschappelijke en technische activiteiten;
 • Administratieve en ondersteunende dienstverlening.

De indicatoren (Etalage)

De waarden voor gasverbruik en elektriciteitsgebruik zijn geïndexeerd, met 2010 als basisjaar. Dit betekent dat het verbruik in 2010 op 100 wordt gesteld. Per jaar is een getal weergegeven. Een getal onder de 100 (bijvoorbeeld 95) betekent een daling van het verbruik met 5% tov van 2010.

 • Het totaal verbruik van gas van het grootste deel van de dienstensector in de gemeente.
 • Het totaal elektriciteitsgebruik van het grootte deel van de dienstensector in de gemeente.
 • De inzet van de gemeente op het thema Diensten voor de rollen 'communicatie', 'financiering', 'regelgeving' en 'samenwerking'.