Etalage - Maatschappelijk vastgoed

Via Gemeente zoeken komt u in het onderdeel 'Etalage'. Hier treft u bij het thema Maatschappelijk vastgoed drie indicatoren aan. Deze indicatoren bevatten altijd de meest recente gegevens die openbaar beschikbaar zijn en op kwaliteit getoetst zijn.

De 'inzet van de gemeente' is een weergave van de score van de gemeente op de VNG Energie Enquête. Zie Inzet Gemeente voor een uitgebreide toelichting.

Als u doorklikt op een indicator komt u in de 'Winkel', met meer gedetailleerde gegevens. Zie Overzicht LEE voor een korte beschrijving van alle indicatoren in de winkel.

Onder 'maatschappelijk vastgoed' vallen de volgende categorieën (SBI-codering O t/m R):

  • Openbaar bestuur
  • Onderwijs
  • Gezondheids- en welzijnszorg
  • Kunst, amusement en recreatie

De indicatoren (Etalage)

De waarden voor gasverbruik en elektriciteitsgebruik zijn geïndexeerd, met 2010 als basisjaar. Dit betekent dat het verbruik in 2010 op 100 wordt gesteld. Per jaar is een getal weergegeven. Een getal onder de 100 (bijvoorbeeld 95) betekent een daling van het verbruik met 5% tov van 2010.

  • Het totaal verbruik van gas van het maatschappelijk vastgoed in de gemeente.
  • Het totaal elektriciteitsgebruik van het maatschappelijk vastgoed in de gemeente.
  • De inzet van de gemeente op het thema Maatschappelijk vastgoed voor de rollen 'ambities', 'voorlichting', 'financieel' en 'inkoop'.