Monitoren onverminderd actueel

Monitoren onverminderd actueel

Het kabinet wil samen met gemeenten en andere overheden, met bedrijven, organisatie en bewonersinitiatieven aan de slag naar 49 procent CO2-reductie in 2030. Het Interbestuurlijk programma is inmiddels getekend. Vijf klimaattafels werken aan een Klimaatakkoord dat van de zomer af moet zijn. Wat er ook in het Klimaatakkoord afgesproken wordt, het monitoren  van ambities en klimaatmaatregelen blijft onverminderd belangrijk. De Lokale Energie Etalage is een prima instrument om de afspraken uit het Klimaatakkoord zowel gemeentelijk als regionaal te (blijven) monitoren.

Energietransitie versnellen

De Lokale Energie Etalage is een monitoringtool die de afgelopen jaren gevuld is met een schat aan informatie om lokale en regionale energieprogramma's te ondersteunen. De Etalage koppelt per gemeente cijfers uit de Klimaatmonitor met de beleidsinzet uit de VNG Energie Enquête. Bovendien zijn in de LEE gemeenten onderling te vergelijken. Hierdoor is de Lokale Energie Etalage een bron van informatie en inspiratie om de energietransitie vorm te geven en te bepalen welke acties er mogelijk zijn om deze te versnellen.

Governance ready

De Lokale Energie Etalage kan gebruikt worden om de gemeentelijke plannen die uit het Klimaatakkoord zullen voortvloeien te ontwikkelen en te monitoren. Om continu het proces van klimaatmaatregelen te meten en ingezette maatregelen bij te stellen om de gezamenlijke ambities uit het regeerakkoord te realiseren. De Lokale Energie Etalage is als online monitoringstool governance ready omdat het ook energiecoöperaties, bedrijven en bewoners helpt te bepalen hoe zij het lokale energie- en klimaatbeleid kunnen ondersteunen.

Tips voor gebruik

De Lokale Energie Etalage als een bron van informatie en inspiratie kan eenvoudig ingezet worden om de energietransitie opgaaf vorm te geven. Met de handige PDF-functie heb je in een handomdraai op thema een kort rapport samengesteld. Hierdoor kan iedere bezoeker (ambtenaar, burger of andere lokale stakeholder) van zijn of haar gemeente een praktische (digitaal) deelbare samenvatting maken. In de samenvatting kan de actuele stand van zaken  worden afgelezen en of binnen de opgaaf een trendbreuk gesignaleerd kan worden.  Klik hier wanneer u nieuwsgierig bent naar alle mogelijkheden van de Lokale Energie Etalage.

De Lokale Energie Etalage is ontwikkeld vanuit het VNG Programma Energie en is een initiatief van de VNG, VNG-Realisatie, Rijkswaterstaat-Klimaatmonitor, VNG International/Duurzaamheidsmeter en Klimaatverbond Nederland. Heeft u als gemeente actuele informatie of nieuwe iconen, laat het ons weten: info@lokaleenergieetalage.nl