Nieuwe PDF-functie goed ontvangen tijdens VNG Congres

Nieuwe PDF-functie goed ontvangen tijdens VNG Congres

Tijdens het VNG Congres op 14 en 15 juni te Goes brachten afgevaardigden van diverse gemeenten een bezoek aan de stand van Klimaatverbond Nederland, waarin ook de Lokale Energie Etalage (LEE) vertegenwoorigd was. De LEE demonstreerde op het congres een nieuwe tool, waarmee in een handomdraai het energiebeleid van elke willekeurige gemeente in een PDF kan worden samengevat. Deze functie biedt de gebruiker direct een uitgebreid inzicht in de 5 belangrijke thema's: wonen, diensten, maatschappelijk vastgoed, hernieuwbare energie en mobiliteit.

De reacties op de nieuwe tool waren bovenal positief. De tool werd onlangs als nieuwe feature gelanceerd door de LEE. Met deze nieuwe aanvullende functie kan van iedere gemeente een praktische (digitaal) deelbare samenvatting gemaakt worden. In de samenvatting kan worden afgelezen of er al een trendbreuk gesignaleerd kan worden of dat de koers nog wel wat aangescherpt mag worden.

Meer weten over het gebruik van de Lokale Energie Etalage? Mail met Martha Klein van de helpdesk: info@lokaleenergieetalage.nl of met Ariane Lelieveld: ariane.lelieveld@klimaatverbond.nl.